דראל

אגרות מים וביוב

בדיקת חיובי המים ואגרות הביוב, המוטלים על הנכסים השונים של לקוחות דראל, מבוצעת על ידי כלכלנים המתמחים בתחום בשיתוף מהנדסים מומחים. הבדיקה מבוססת על נתוני החיוב ועל פיהם נבדקת תקינותו, שיעורו והנתונים הכמותיים לפיהם הוא מחושב.

חיובי המים מבוססים על חוק המים והתעריפים המחוייבים הינם אחידים סקטוריאלית בכל הארץ, בעוד שתעריפי אגרות הביוב נקבעים בהתאם לחקיקת עזר בכל רשות ורשות. במשך השנים הושגו ללקוחות דראל: מפעלי תעשיה, בתי מלון, קניונים, בתי חולים וצרכי מים גדולים אחרים, חסכונות משמעותיים בחיובים אלו והושבו כספים ששולמו ביתר.

להפחתת חיובי הארנונה                        להפחתת אגרות בניה והיטלי פיתוח
להפחתת אגרות  מים וביוב

 החברה אינה מעניקה טיפול משפטי ו\או יעוץ משפטי.

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות