דראל

אחוז העלאה לשנת 2008

על פי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג – 1992
שיעור עדכון הארנונה השנתית מחושב על פי הנוסחה: שיעור של 80% מהסכום המתקבל מחיבור של מחצית שיעור עדכון מדד המחירים לצרכן ומחצית שיעור עדכון מדד השכר הציבורי.
מדד המחירים לצרכן עלה בשנה החולפת בשיעור של 1.4% ואילו מדד השכר הציבורי ירד
בשנה החולפת בשיעור של 1.4%. הצבת שני מספרים אלה בנוסחה מביאה לשיעור העלאה
של 0% בתעריפי הארנונה לשנת 2008.
הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות